Ustavni基礎学校を訪問しました

201612014Ustavni基礎学校へ小5,6年生が訪問しました。学校をあげての大歓迎でした。お昼もチェコ料理をごちそうになりました。交流の様子は、Ustavni基礎学校のホームページにも紹介されています。http://www.zs-ustavni.cz/2016/11/23/dopoledne-v-japonske-skole-v-praze/                   http://www.zs-ustavni.cz/2016/12/15/dopoledne-s-japonskymi-prateli-u-nas/