O  Japonské  škole  v  Praze
Nabízíme  vzdělávání  pro  děti  od  6 let do 15 let podle  japonského  studijního  plánu .   Výuka  probíhá  v japonském  jazyce.
Škola  byla  založena  v  roce  1980.